Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bunker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
45942
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45942

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bunker uit de Tweede Wereldoorlog, gelegen binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bunker

Cervanteslaan zonder nummer (De Haan)
Bunker uit de Tweede Wereldoorlog, gelegen binnen de uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht Concessie, beschermd bij B.V.R. van 8/03/1995.