Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45947
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45947

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het oudste gedeelte is het polygonale, bak- en zandstenen koor in een gotische stijl, die op het platteland lang doorgeleefd heeft onder een min of meer verbasterde vorm (circa 1600).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat 2A (Tielt-Winge)
Het oudste gedeelte is het polygonale koor in een gotische stijl van circa 1600, westonderbouw van de toren uit eind 18de eeuw en de neogotische beuken van 1856, in de kerk een orgel van 1870.