Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis in traditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45951
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45951

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Menenstraat nr. 10. Onderkelderd herenhuis volgens bouwplan van 1935 naar ontwerp van G. Demets (Kortrijk). Dubbelhuis van oranje baksteen van drie traveeën en poorttravee en twee bouwlagen. Licht vooruitspringende deurtravee oplopend in dakvenster met halfronde bekroning. Decoratief uitgewerkte gevel door het gebruik van arduin voor sokkel, doorlopende bovendorpels van bovenvensters enAanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis in traditionele stijl

Menenstraat 10 (Menen)
Menenstraat nr. 10. Onderkelderd herenhuis volgens bouwplan van 1935 naar ontwerp van G. Demets (Kortrijk). Dubbelhuis van oranje baksteen van drie traveeën en poorttravee en twee bouwlagen. Licht vooruitspringende deurtravee oplopend in dakvenster met halfronde bekroning. Decoratief uitgewerkte gevel door het gebruik van arduin voor sokkel, doorlopende bovendorpels van bovenvensters en