Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoevecomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45954
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45954

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoevecomplex, opklimmend tot het midden van de negentiende eeuw, kadastraal ingetekend in 1848. Volgens H. Scheppers werd op deze plaats al in 1810 het woonhuis van de molen van Rukkelingen gebouwd door de molenaarsfamilie Orins.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoevecomplex

Pepingensesteenweg 190 (Sint-Pieters-Leeuw)
Semi-gesloten hoevecomplex, opklimmend tot het midden van de negentiende eeuw, kadastraal ingetekend in 1848. Volgens H. Scheppers werd op deze plaats al in 1810 het woonhuis van de molen van Rukkelingen gebouwd door de molenaarsfamilie Orins.