Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kleine burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45956
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45956

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Rochuslaan nr. 22. Kleine burgerwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Parement van gele baksteen verlevendigd door het gebruik van rode baksteen. Centrale venstertravee oplopend in dakvenster met tuitgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kleine burgerwoning

Sint-Rochuslaan 22 (Kortrijk)
Sint-Rochuslaan nr. 22. Kleine burgerwoning uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Parement van gele baksteen verlevendigd door het gebruik van rode baksteen. Centrale venstertravee oplopend in dakvenster met tuitgevel.