Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Catharina

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45977
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45977

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruim gebouw van bak- en zandsteen, gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl, doch vergroot naar het westen toe in 1859 en verrijkt met een ingebouwde toren met neogotische inslag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Catharina

Kerkstraat zonder nummer (Ternat)
Ruim gebouw in neoclassicistische stijl en ingebouwde toren met neogotische inslag, gebouwd in de eerste helft van de 19de eeuw, vergroot in 1859.