Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie met ommuurde tuin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46013
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46013

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie met ommuurde, omringende tuin, gebouwd in 1762 op kosten van de abdij van Affligem. De pastorie werd met inbegrip van de omheining aan de straat bij Besluit van 10 januari 1980 beschermd als monument en maakt bovendien deel uit van het beschermde dorpsgezicht van Mollem (Besluit van dezelfde datum).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Stefanusparochie met ommuurde tuin

Dorp 22 (Asse)
Pastorie met ommuurde, omringende tuin, gebouwd in 1762 op kosten van de abdij van Affligem. De pastorie werd beschermd als monument en maakt bovendien deel uit van het beschermde dorpsgezicht van Mollem.