Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaand burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46031
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46031

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaand burgerhuis met omringende tuin en karakteristiek uitzicht uit het interbellum.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaand burgerhuis

Kespier 42 (Asse)
Vrijstaand burgerhuis met omringende tuin en karakteristiek uitzicht uit het interbellum.