Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46036
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46036

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Meensesteenweg nr. 265-267. Eind 19de-eeuws burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gecementeerde gevel met imitatievoegen en -banden. Segmentbogige venster- en deuropeningen, onderaan met vlakke omlijsting en sluitsteen in diamantkopvorm; bovenaan geriemde vensteromlijstingen met leeuwenkopjes als sluitsteen; decoratieve fries, waarboven tandlijst. Lager poortrisaAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Meensesteenweg 265 (Kortrijk)
Meensesteenweg nr. 265-267. Eind 19de-eeuws burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gecementeerde gevel met imitatievoegen en -banden. Segmentbogige venster- en deuropeningen, onderaan met vlakke omlijsting en sluitsteen in diamantkopvorm; bovenaan geriemde vensteromlijstingen met leeuwenkopjes als sluitsteen; decoratieve fries, waarboven tandlijst. Lager poortrisa