Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heropgebouwd hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46045
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46045

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote Markt nr. 20/ Koning Albertstraat. Sterk verbouwd hoekpand heropgebouwd in 1921 n.o.v. architect Lucien Coppé (Brugge). In oorsprong verzorgde baksteenbouw op L-vormige plattegrond, met naar de Grote Markt verankerd trapgeveltje met datumstenen "ANNO" - "1921" en deurvenster met balustervormige borstwering. Verbouwde begane grond. Langs de Koning Albertstraat eveneens sterk verbouwd.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekpand met café

Grote Markt 20 (Diksmuide)
Sterk verbouwd hoekpand heropgebouwd in 1921 naar ontwerp van architect Lucien Coppé (Brugge).