Vastgesteld bouwkundig erfgoed

R.T.T.-gebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
46047
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46047

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In de lintbebouwing opgenomen bedrijfspand van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder plat dak. Het werd opgetrokken in het tweede kwart van de 20ste eeuw als RTT-gebouw (Regie voor Telegraaf en Telefoon), zie embleem op de hardstenen tussenstijl van het benedenvenster.Aanduiding van

Is de vaststelling van

R.T.T.-gebouw

Hendrik Thumasplein 42 (Zaventem)
In de lintbebouwing opgenomen bedrijfspand van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder plat dak, kadastraal ingetekend in 1942.