Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46056
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46056

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwd in traditionele bak- en zandsteenstijl (17de eeuw). Heden onderverdeeld in twee eigendommen, en gewijzigde gevelordonnantie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Gempstraat 47-49 (Tielt-Winge)
Gebouwd in traditionele bak- en zandsteenstijl uit de 17de eeuw, heden met gewijzigde gevelordonnantie.