Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis van 1908

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46057
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46057

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Noordstraat nr. 50. Woonhuis van 1908 (cf. cartouches) naar ontwerp van stadsarchitect J. Demeere (Kortrijk) in opdracht van rijtuigverhuurder A. Planckaert-Gheysens, cf. inscriptie boven tudorbogige koetspoort geflankeerd door schampstenen. Enkelhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl, cf. o.m. speklagen, sierankers, trapgevels van dakvensters. Gebeeldhouwde paardenkop gesigneerd V. Dupont. PoAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis van 1908

Noordstraat 50 (Kortrijk)
Noordstraat nr. 50. Woonhuis van 1908 (cf. cartouches) naar ontwerp van stadsarchitect J. Demeere (Kortrijk) in opdracht van rijtuigverhuurder A. Planckaert-Gheysens, cf. inscriptie boven tudorbogige koetspoort geflankeerd door schampstenen. Enkelhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl, cf. o.m. speklagen, sierankers, trapgevels van dakvensters. Gebeeldhouwde paardenkop gesigneerd V. Dupont. Po