Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Geheel van straatgevels en aansluitende bedaking

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
4608
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4608

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1993  ID: 2490

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft het geheel van straatgevels en aansluitende bedaking van de panden gelegen in de De Heyderstraat en het aangrenzende kloosterpand in de Kluizestraat.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de 19de-eeuwse bebouwing tegenover de beschermde Kluizekerk als volgt werd gemotiveerd: Het betreft de gebouwen in de Kluizestraat van het tweede predikherenklooster gebouwd naar ontwerp van J. Van Ockeleyn (1865). Samen met de eind 19de-eeuwse eenheidsbebouwing, de heden gedecapeerde huizen in de De Heyderstraat 34-42 en de pastorie en de homogene bebouwing van bepleisterde en beschilderde lijstgevels van de huizen De Heyderstraat 16-32 vormt dit nog een vrij gaaf en waardevol straatbeeld rond de historisch veel oudere Kluizekerk.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000775, 10 stadsgezichten te Lier, advies KCML (1992).


Waarden

Het geheel van de straatgevels en aansluitende bedaking van de De Heyderstraat 16-44 en de Kluizestraat 39 is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gegroepeerde stadswoningen

De Heyderstraat 34-42 (Lier)
Gegroepeerde, heden gedecapeerde en deels aangepaste huizen: lijstgevels van twee tot drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder links afgewolfd zadeldak.


Klooster der predikheren De Kluis

De Heyderstraat 44, Kluizestraat 39 (Lier)
L-vormig hoekcomplex met bakstenen lijstgevels van twee en één en zeven traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken, waarvoor bouwaanvraag van 1865 naar ontwerp van J. Van Ockelyen.


Pastorie van de Kluizekerk

De Heyderstraat 44 (Lier)
Laatclassicistisch hoekhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Twee burgerhuizen

De Heyderstraat 16, 22 (Lier)
Twee burgerhuizen, van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.