Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteelhoeve Het Blauw Kasteel of Blauwhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46106
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46106

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Blauwkasteelweg nrs. 24-28. Voormalig landgoed z.g. "Het Blauw Kasteel" of "Blauwhuis" palend aan het kartuizerklooster Genadedal (cf. Karel van Manderstraat), buitenverblijf van de Brugse humanist Marcus Laurin (1525-1581) en heer van Watervliet (cf. Brugge 18na, Oude Burg nr. 27). Rond 1500 behoort het goed aan Pieter Mouscron, lid van een Brugse koopliedenfamilie. In het midden van de 1Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteelhoeve Het Blauw Kasteel

Blauwkasteelweg 24-28 (Brugge)
Het ganse domein, met omliggende sportvelden zogenaamd "De Gulden Kamer", is heden eigendom van de Stad en herbergt verschillende functies. De voormalige bijgebouwen, schuur, stalling en boerenhuis worden respectievelijk gebruikt door een jeugdbeweging, een stadsdienst, een sportclub en als conciƫrgewoning.