Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Blekerij Goed Groenendael

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46110
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46110

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig Goed Groenendael, dat reeds vermeld werd in 1530 en toen toebehoorde aan de bakkersgilde van de stad.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Blekerij Goed Groenendael

Janseniusstraat 4-6 (Leuven)
Het oorspronkelijk L-vormige complex, 1684 gedateerd, bestond uit een straatvleugel van elf traveeën en een vijf traveeën brede dwarsvleugel. Na zware vernielingen in de Tweede Wereldoorlog, werd in 1951 de grotendeels gespaarde straatvleugel gerestaureerd en de dwarsvleugel als ruïne behouden.