Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelpand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46125
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46125

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Hellingstraat. Onderkelderd winkelpand van drie + afgesnuite hoek + twee traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelpand

Mechelsestraat 48 (Vilvoorde)
Onderkelderd winkelpand van drie + afgesnuite hoek + twee traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.