Sint-Pieters- en Sint-Paulusgodshuis

Beschermd monument van 21-06-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Gerechtstraat
Locatie Gerechtstraat 10 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/150.1
  • OA000349

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Pieters- en Sint-Paulusgodshuis

Gerechtstraat 4, 10, Mechelen (Antwerpen)

Zandstenen muur met een rondboogpoort en bak- en zandstenen gebouw, overblijfselen van het voormalige Sint-Pieters- en Paulusgodshuis, opgericht in 1411.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Sint-Pieters- en Sint-Paulusgodshuis te Mechelen is beschermd als monument. In 1939 werd de voorgevel van het godshuis reeds beschermd als monument. Deze bescherming van de voorgevel werd op 21 juni 1984 gewijzigd tot het volledige gebouw.

Waarden

Het voormalig Sint-Pietersgasthuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.