Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Het Kuipershof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46131
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46131

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden leegstaand gesloten hoevetje uit midden 19de eeuw. De inrijpoort met houten latei, in het dienstgebouw aan de straat, geeft toegang tot een geplaveid erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Het Kuipershof

Frans Luckxstraat 55 (Lennik)
Gesloten hoevetje uit midden 19de eeuw. De inrijpoort met houten latei, in het dienstgebouw aan de straat, geeft toegang tot een geplaveid erf. Aanhorigheden, onder meer een karrenhuis en een langsschuur van baksteen met zadeldaken.