Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46176
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46176

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van drie traveeën en één en een halve bouwlaag onder pannen zadeldak, uit het begin van de twintigste eeuw, kadastraal geregistreerd in 1902.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Camille Françoisstraat 15 (Machelen)
Dubbelhuis van drie traveeën en één en een halve bouwlaag onder zadeldak, kadastraal geregistreerd in 1902.