Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID
46185
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46185

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerwoning uit het interbellum met een neotraditionele inslag (geregistreerd op het kadaster in 1921/1922).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Marktstraat 26 (Dilbeek)
Burgerwoning uit het interbellum met een neotraditionele inslag, geregistreerd op het kadaster in 1921-1922.