Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster In het Hofken van Olijven en meisjesschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46191
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46191

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster "In het Hofken van Olijven" met bijbehorende meisjesschool uit 1906; uitgebreid in 1929 en 1935. Haaks op de straat ingeplant ensemble met het klooster aan de straatzijde op de oude rooilijn en in het verlengde de klassenvleugel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster In het Hofken van Olijven met meisjesschool en grafkapel

Heienbeekstraat 26-28, zonder nummer (Grimbergen)
Klooster met bijbehorende meisjesschool uit 1906; uitgebreid in 1929 en 1935. Haaks op de straat ingeplant ensemble met het klooster aan de straatzijde op de oude rooilijn en in het verlengde de klassenvleugel. Ten zuidoosten bevindt zich de eclectische grafkapel met neogotische inslag van de familie Cornet d'Elzius de Peissant, eveneens opgetrokken rond 1906 als deel van het kloosterdomein.