Beschermd monument

Hoeve Bordingenhof

Beschermd monument van 13-06-2000 tot heden
ID: 462   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/462

Besluiten

Hoeve Het Bordingenhof met bakhuis en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-06-2000  ID: 3581

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de vierkantshoeve, zogenaamd Bordingenhof.


Waarden

De Hoeve Het Bordingenhof met inbegrip van het bakhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het Bordingenhof waarvan niet alleen de benaming maar ook de karakteristieke ligging nabij een waterloop en natuurlijke weiden zou wijzen op een Frankische origine wordt voor het eerst vermeld in 1389 wanneer dit leen van de heerlijkheid Bierbeek door de abdij van Villers wordt verkocht aan Aleydis van Raetshoven. Daarna in privé-handen komt het Bordingenhof voor de periode 1700-1808 in het bezit van het Leuvense Driutiuscollege die het geheel in het tweede kwart van de 18de eeuw liet verbouwen tot de huidige monumentale vierkanthoeve.
Het Bordingenhof vormt een mooi en gaaf bewaard voorbeeld van een 18de-eeuwse, grote Brabantse gesloten vierkanthoeve opgetrokken in baksteen en Gobertange met als eigenaardigheid de complexe vorm van het woonhuis met zijn langs drie zijden opengewerkte gevelpartijen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Bordingenhof

Bevekomsestraat 47 (Bierbeek)
Aan deze voormalige hoeve van het Leuvense Driutiuscollege wordt een Frankische origine toegekend waardoor zij tevens tot één van de oudste van de streek kan worden gerekend.