Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Middeleeuws burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46218
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46218

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 21. Middeleeuws diephuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), l. ingangstrav. van één bouwl., r. aanbouw van één trav. en twee bouwl. XIV-kern, doch huidig uitzicht resultaat van opeenvolgende wijzigingen. In 1580 bewoond door Gaspar de Bourgas, Spaans koopman en consul van de Spaanse natie.1562: Marcus Gerards (1562) tekent het hoofdgebouw met aaAanduiding van

Is de vaststelling van

Middeleeuws burgerhuis

Gouden-Handstraat 21 (Brugge)
Middeleeuws diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), linker ingangstravee van één bouwlaag, rechts aanbouw van één travee en twee bouwlagen 14de-eeuwse kern, doch huidig uitzicht resultaat van opeenvolgende wijzigingen. In 1580 bewoond door Gaspar de Bourgas, Spaans koopman en consul van de Spaanse natie.