Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Paardenfokkerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46224
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46224

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige paardenfokkerij. Alleenstaande woning gedateerd 1906. Het achtergelegen geplaveid erf is aan weerszij afgezet met bakstenen gebouwen uit eind 19de- begin 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stoeterij Haras de Vollezeele

Repingestraat 24 (Galmaarden)
Aan de straatzijde, eclectisch pittoreske villa van de eigenaar uit 1906. Het uitgestrekte gekasseid erf wordt geflankeerd door stal- en schuurvleugels die met hun variërende typologie en vormgeving een enig bewaard voorbeeld vormen van een grote, commerciële stoeterij van eind 19de-begin 20ste eeuw.