Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wegkruis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
46226
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46226

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen aan de westkant van de erfoprit naar nr. 28. Houten wegkruis met ijzeren Christusbeeld. Geflankeerd door twee berken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wegkruis

Hellestraat zonder nummer (Ardooie)
Gelegen aan de westkant van de erfoprit naar nummer 28. Houten wegkruis met ijzeren Christusbeeld. Geflankeerd door twee berken.