Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Restanten van de marine kustbatterij Ramien

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46232
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46232

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op het gebied ten oosten van de IJzermonding en rond de vuurtoren was reeds in 1942 een batterij gelegen, volgens een schets van het verzet. Vanaf februari 1943 installeerden de Duitsers de marine kustbatterij Ramien op deze site. Aanvankelijk stonden de kanonnen op open beddingen, maar een jaar later begon men aan de bouw van geschutskazematten, dewelke werden opgeleverd in mei 1944. De geschutsbunkers werden korts na de oorlog afgebroken. De bunkers voor de andere functies van de batterij bleven tot op heden bewaard omdat ze op militair domein lagen. Momenteel zijn dit er nog zeven.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Restanten van de marine kustbatterij Ramien

Oude Zeedijk zonder nummer (Nieuwpoort)
Op het gebied ten oosten van de IJzermonding en rond de vuurtoren was reeds in 1942 een batterij gelegen, volgens een schets van het verzet. Vanaf februari 1943 installeerden de Duitsers de marine kustbatterij Ramien op deze site. Aanvankelijk stonden de kanonnen op open beddingen, maar een jaar later begon men aan de bouw van geschutskazematten, dewelke werden opgeleverd in mei 1944. De geschutsbunkers werden korts na de oorlog afgebroken. De bunkers voor de andere functies van de batterij bleven tot op heden bewaard omdat ze op militair domein lagen. Momenteel zijn dit er nog zeven.