Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46236
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46236

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pastorie gelegen aan het kerkplein ten westen van de Sint-Pieterskerk, in 1859 kadastraal geregistreerd als "nouvelle construction".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Pietersparochie

Dorp 52 (Scherpenheuvel-Zichem)
Pastorie met sobere lijstgevel met rechthoekige vensters en deur, aan beide zijden aanbouw onder lessenaarsdak, kadastraal geregistreerd in 1859.