Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Park Gemeentehuis Westerlo

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-07-1984 tot heden

ID
4624
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4624

Besluiten

Gemeentehuis van Westerlo met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1984  ID: 1992

Beschrijving

Het park rond het gemeentehuis, met inbegrip van de boswachterswoning en de hovenierswoning, is beschermd als dorpsgezicht. Het als monument beschermde gemeentehuis maakt geen deel uit van het beschermde dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: “parkaanleg die tot het oorspronkelijke ontwerp behoort”.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000627, Gemeentehuis en omgeving, advies KCML (1984).


Waarden

De omgeving (van het gemeentehuis) gevormd door het park met inbegrip van de boswachterswoning en de hovenierswoning is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteelpark Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan, Hollandse dreef (Westerlo)
Gemeentelijk openbaar park, rond 1910 als kasteelpark met boomgaard en moestuin aangelegd bij een neogotisch kasteel van architect Pierre Langerock.

Is de omvattende bescherming van

Kastanjedreef in het park Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan 61-63 (Westerlo)
Ten noorden van het kasteel Jeanne de Merode loopt een dreef van opgaande kastanjes. Vermoedelijk gaat het om een afwisselende aanplant van rode bastaardpaardenkastanje en witte paardenkastanje. De dreef maakt deel uit van het vroeg 20ste-eeuwse park dat aangelegd werd in opdracht van gravin Jeanne de Merode. De bomen hebben stamomtrekken tussen de 180 en 250 cm. Agentschap Onroerend Erfgoed 2015: Kasteelpark Jeanne de Merode. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/134018 op 27-10-2015 13:35.


Kasteel van gravin Jeanne de Merode

Boerenkrijglaan 61-63, Hollandse dreef 1-3 (Westerlo)
Kasteel met neotraditionele inslag, opgericht in 1909-1911 naar ontwerp van P. Langerock, omliggend gemeentepark tussen de Boerenkrijglaan, de Hollandse dreef en de de Merodedreef.