Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaand burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46245
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46245

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaand burgerhuis met omhaagd voortuintje, uit het begin van de twintigste eeuw, op het kadaster ingetekend in 1916 op een voorheen onbebouwd perceel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Muurveld 35 (Asse)
Vrijstaande villa met omhaagd voortuintje, uit het begin van de twintigste eeuw, op het kadaster ingetekend in 1916 op een voorheen onbebouwd perceel.