Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46250
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46250

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vaartdijkstraat nr. 76. Imposant, deels vrijstaand pand, volgens oude foto gebouwd als (19de-eeuws?) dubbelhuis onder hoog pannen zadeldak doch in de loop van de jaren 1930 is de woning aangepast aan het dakvolume (nu deels gemansardeerd met drie dakvensters), parement en aan de vorm van de openingen. De voordeur is verplaatst naar de zijgevel. Achteraan rechts een kleiner en lager volumeAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Vaartdijkstraat 76 (Brugge)
Imposant, deels vrijstaand pand.