Neoclassicistisch hoekhuis

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 4 (Westerlo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13049/127.1
  • OA003093

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis

Grote Markt 4, Westerlo (Antwerpen)

Neoclassicistisch hoekhuis van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak, uit het derde kwart van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dit hoekhuis in neoclassicistische stijl te Westerlo, is beschermd als monument.

Waarden

Het hoekhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en stedenbouwkundig-historische waarde: Als fraai en gaaf bewaarde burgerwoning in neoclassistische stijl, beeldbepalend voor het stedenbouwkundig geheel van de Grote Markt van Westerlo, met een vrij gaaf bewaarde interieurinrichting en - indeling, representatief voor de wooncultuur op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw en overwelfde kelders die wijzen op een oudere kern.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.