Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Koopmanshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46271
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46271

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig koopmanshuis (?), uit het begin van jaren 1920.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Koopmanshuis

Eekhofstraat 13 (Ieper)
Voormalig koopmanshuis (?), uit het begin van jaren 1920.