Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eugeenhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46281
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46281

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Van de voormalige "Eugeenhoeve" resten enkel nog het woonhuis en een kleine aanpalende schuur; in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Het ensemble is gelegen binnen het dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij M.B. van 17 februari 1997 en is thans tot taverne verbouwd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eugeenhoeve

Prinsenstraat 14 (Grimbergen)
Van de voormalige Eugeenhoeve resten enkel nog het woonhuis en een kleine aanpalende schuur; in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Het ensemble is gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht.