Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaand woonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46291
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46291

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pontweg nr. 7. Vrijstaand woonhuis met aangelegd voortuintje, opgetrokken volgens kadaster in 1932. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe gootlijst. Roodbakstenen lijstgevel met gebruik van lichtgele baksteen voor doorlopende band rond rondboogopeningen; hoge geschilderde en gecementeerde plint. Sierankers. Gestileerde ijzerenAanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaand woonhuis

Pontweg 7 (Tielt)
Pontweg nr. 7. Vrijstaand woonhuis met aangelegd voortuintje, opgetrokken volgens kadaster in 1932. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe gootlijst. Roodbakstenen lijstgevel met gebruik van lichtgele baksteen voor doorlopende band rond rondboogopeningen; hoge geschilderde en gecementeerde plint. Sierankers. Gestileerde ijzeren