Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bogaardenklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46313
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46313

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De classicistische priorij, opgetrokken op de plaats van het circa 1276 gebouwde beggardenklooster, vormt het enige overblijfsel van vroegere, uitgestrekte kloosterdomein.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Priorij van de beggarden met ommuurde tuin

Beggaardenstraat 18-24 (Tienen)
De classicistische priorij, opgetrokken op de plaats van het circa 1276 gebouwde beggardenklooster, vormt het enige overblijfsel van vroegere, uitgestrekte kloosterdomein.