Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46320
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46320

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

In de lintbebouwing opgenomen dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Sint-Stefaansstraat 9 (Zaventem)
In de lintbebouwing opgenomen dorpswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat.