Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Graftekens van de familie Verwilghen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
46327
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46327

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De laatste rustplaats van de familie Verwilghen, op de begraafplaats van Tervuren, omvat een brede strook grond, tegen de met klimop begroeide bakstenen omheiningsmuur, waarop telkens drie sobere, vierkante steles in Franse kalkzandsteen (Euville?) de centrale, rechthoekige stele flankeren.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Graftekens van de familie Verwilghen

Duisburgsesteenweg zonder nummer (Tervuren)
Laatste rustplaats bestaat uit telkens drie sobere, vierkante steles in Franse kalkzandsteen die een centrale rechthoekige stele flankeren, gelegen tegen de met klimop begroeide voormalige omheiningsmuur.