Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sluizencomplex

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
46341
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46341

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bestaande uit een hoog opgebouwde schuif met enkele doorgang.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sluizencomplex

Statieputstraat zonder nummer (Ichtegem)
Bestaande uit een hoog opgebouwde schuif met enkele doorgang.