Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel d'Exaerde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46351
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46351

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bak- en natuurstenen gebouw in neo-Vlaamse-renaissancestijl, gebouwd circa 1870 in opdracht van J. de Kerckhove d'Exaerde, ondervoorzitter van het Rekenhof.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Kasteeldomein de Kerckhove d'Exaerde

Billaststraat 34 (Steenokkerzeel)
Kasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd tussen 1870 en 1880 met relict van een landschappelijk park van 1 hectare 39 are, aanvankelijk bijna 4 hectare, sinds 1953 gemeentelijk eigendom.