Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Koning van Spanje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46353
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46353

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij monumentale gesloten hoeve, zogenaamd "Koning van Spanje", in oorsprong opklimmend tot de zeventiende eeuw en gelegen in het centrum van het dorp in de onmiddellijke omgeving van de kerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Koning van Spanje

Dorpsstraat 19 (Asse)
Vrij monumentale gesloten hoeve, in oorsprong opklimmend tot de zeventiende eeuw en gelegen in het centrum van het dorp in de onmiddellijke omgeving van de kerk.