Beschermd cultuurhistorisch landschap

Konijnenberg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 04-09-1980 tot heden

ID: 4636   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4636

Besluiten

De Konijnenberg
definitieve beschermingsbesluiten: 04-09-1980  ID: 1503

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat de Konijnenberg te Vosselaar.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de wetenschappelijke, esthetische en historische waarde als volgt werden gemotiveerd:

wetenschappelijke waarde: het belang van de Konijnenberg te Vosselaar ligt in zijn geomorfologische waarde, het betreft een laatste relict van het stuifduincomplex in de omgeving van Beerse - Vosselaar.

esthetische waarde: de Konijnenberg en omgeving zijn van nationaal belang aangezien ze een stuk uitzonderlijk Kempens natuurschoon vormen, waar meerdere kunstschilders hun inspiratie vonden, onder andere A. Van Dijck, Taeymans en R. Lens.

historische waarde: het belang van dit landschap vindt ook zijn neerslag in onze literatuurgeschiedenis. In het oeuvre van Emiel Van Hemeldonck is de Konijnenberg een vaak voorkomend en belangrijk topografisch element.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000505, Konijnenberg, advies KCML (1980).Waarden

De Konijnenberg is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

in casu geomorfologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Konijnenberg

Akkerstraat, Astridlaan, Bergakker, Bergstraat, Konijnenbergpad, Renier Sniederspad (Vosselaar)
De Konijnenberg, een sikkelvormige duin, vormt het enige relict van het stuifduinencomplex in de omgeving van Beerse-Vosselaar. Op de duinrug zijn nog enkele laatmiddeleeuwse hakhoutstoven bewaard gebleven.