Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde villa's

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46367
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46367

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Schuin ingeplante, gekoppelde villa's uit het begin van de twintigste eeuw; omringende tuinen, deels omhaagd, deels ommuurd met ijzeren hek aan straatzijde. Respectievelijk ingetekend op het kadaster in 1907 en 1908, op voorheen onbebouwde percelen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde villa's

Houtemsesteenweg 40-42 (Vilvoorde)
Schuin ingeplante villa's met omringende tuinen, deels omhaagd, deels ommuurd met ijzeren hek aan straatzijde, respectievelijk ingetekend op het kadaster in 1907 en 1908.