Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Vredeberg

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-03-1993 tot heden

ID: 4639   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4639

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1993  ID: 2490

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft een deel van de Vredeberg, de site rondom het 17de-eeuwse Vredebergklooster.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de erfgoedwaarde van het stadsgezicht als volgt werd gemotiveerd: Een deel van de site van het voormalige Vredebergklooster, met name Vredebergstraat 2 tot 26 en de tegenoverliggende huizenrij Vredebergstraat 13 tot 17, is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en artistieke waarde: Vandaag is deze site grotendeels ingenomen door eind 19de eeuw opgetrokken stadsmeisjesschool en de Rijksmiddelbare Meisjesschool. De tot stadsschouwburg verbouwde Vredebergkapel en de aanpalende woningen in de Vredebergstraat bepalen echter nog het historische karakter van de site. Deze woningen zijn alle panden met nog bewaarde oude kernen, waaronder de pastorie van het klooster op de hoek met de Abtsherbergstraat. Aansluitend daarbij vormen de gave huizenrij Vredebergstraat 11 tot 17 met de bijhorende tuinen en de beeldbepalende hoek Vredebergstraat 24-26 met oude kern een waardevol straatbeeld op deze historisch belangrijke plek in het centrum van Lier.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000775, 10 stadsgezichten te Lier, advies KCML (1992).


Waarden

Vredeberg: het geheel van panden Vredebergstraat 2-26 en 13-17 [11-15] is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Classicistisch burgerhuis

Vredebergstraat 11 (Lier)
Fraai rijhuis in Lodewijk XVI-stijl, uit eind 18de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, boven de drie middentraveeën bekroond door driehoekig fronton met oculus.


Herenhuis

Vredebergstraat 15-17 (Lier)
Onderkelderd breedhuis onder zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 1879, met neoclassicistische bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel.


Huis Het Kromhout

Vredebergstraat 22 (Lier)
Circa 1912 aangepast hoekpand met classicerende barokkenmerken, in kern opklimmend tot circa 1700.


Kapel Vredebergklooster

Vredebergstraat 12 (Lier)
Ingebouwde en georiënteerde kapel op rechthoekige plattegrond met vijfzijdige koorsluiting, onder leien bedaking, van circa in 1616.


Neoclassicistisch burgerhuis

Vredebergstraat 13 (Lier)
Burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, van circa 1850. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters in sober geprofileerde omlijsting.


Stadswoningen met tuin

Vredebergstraat 6-8 (Lier)
Eertijds deel uitmakend van de kloosterschool van het Vredebergklooster, heden L-vormig complex onder aaneengesloten zadeldaken, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Vredebergklooster

Vredebergstraat 18 (Lier)
Herhaaldelijk aangepast huis onder geknikt zadeldak, met kern opklimmend tot de 17de eeuw. Heden gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en twee bouwlagen.