Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pachthof Hof ter Kalken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46401
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46401

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig pachthof van de abdij van Affligem. Monumentaal, semi-gesloten hoevecomplex met huidig gebouwenbestand voornamelijk opklimmend tot de achttiende eeuw en omgeven door akkers en weiland.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pachthof Hof ter Kalken

Boven Vrijlegem 48 (Asse)
Voormalig pachthof van de abdij van Affligem. Monumentaal, semi-gesloten hoevecomplex met huidig gebouwenbestand voornamelijk opklimmend tot de 18de eeuw en omgeven door akkers en weiland.