Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Le Havre

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46403
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46403

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw in cottagestijl; volgt niveauverschillen van terrein.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Le Havre

Duinendreef 15 (Knokke-Heist)
Villa gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw in cottagestijl; volgt niveauverschillen van terrein.