Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
46411
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46411

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Drie bouwlagen hoge burgerwoning met enkelhuisopstand, vergund in 1921 en ontworpen door architect G. Sterckx.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Koning Leopold I-straat 4 (Leuven)
Drie bouwlagen hoge burgerwoning met enkelhuisopstand, vergund in 1921 en ontworpen door architect G. Sterckx.