Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve Hof te Ilingen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46414
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46414

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omvangrijke gesloten hoeve met gebouwen van baksteen gegroepeerd rondom een geasfalteerde binnenplaats. Inrijpoort met houten latei in een geknikte vleugel met pannen zadeldak en wolfseinde ten noorden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve Hof te Ilingen

Ilingenstraat 81 (Lennik)
Omvangrijke gesloten hoeve met gebouwen van baksteen gegroepeerd rondom een geasfalteerde binnenplaats. Inrijpoort met houten latei in een geknikte vleugel met pannen zadeldak en wolfseinde ten noorden.