Beschermd monument

Zwartzusterklooster: poort

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID: 4644   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4644

Besluiten

Gebouwen en bomen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 30

Beschrijving

De poort van het zwartzusterklooster, gedateerd 1764 en gelegen in de Bleekstraat, is beschermd als monument.Waarden

De poort met jaartal 1764 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Zwartzustersklooster

Voochtstraat 2-4 (Mechelen)
Het kloostercomplex omvat een kapel, gelegen op het hoekgedeelte, en twee L-vormig geschikte 19de-eeuwse vleugels die zich ten noorden en oosten van de tuin situeren.