Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van 1741

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46441
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46441

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achter de kerk gelegen van 1741 daterend dubbelhuis met twee verdiepingen voornamelijk in baksteen uitgevoerd en verrijkt met zandsteen ter omlijsting van de rechthoekige vensters.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Genovevaparochie

Sint-Genovevaplein 40 (Tienen)
Achter de kerk gelegen van 1741 daterend dubbelhuis met twee verdiepingen voornamelijk in baksteen uitgevoerd en verrijkt met zandsteen ter omlijsting van de rechthoekige vensters.